Náhoda ako inšpirácia k tvorbe

Praktický seminár a tvorivý workshop s Martinom Kukučkom

viac informácii

Zdroje performera/ Zdroje tvorivosti

Seminár a praktický workshop s Júliou Rázusovou

Viac informácii

KÓD_ex

FOLKLAB uvádza tanečné predstavenie s prvkami fyzického divadla.

Viac informácií

OPEN CALL pre interpretov

Viac informácií

Svetelný dizajn a dramaturgia

Viac informácií

vzdelávanie - workshopy

hudobno-tanečná produkcia