ROZUMU
ZBAVENÍ

Performatívna tanečná inscenácia

Viac informácií

Pohyb a svetlo!

Podujatie je zamerané najmä na študentov a absolventov umeleckých vysokých škôl, konzervatórií a aktívnych umelcov pôsobiacich v rámci divadelného a tanečného umenia. Zmena programu vyhradená!

Zisti viac

Od zeme

Hudobno-tanečná inscenácia, v ktorej je valasko-pastierska kultúra dešifrovaná a reflektovaná optikou a autorsko-interpretačným rukopisom súčasníka.

Viac informácií

vzdelávanie - workshopy

hudobno-tanečná produkcia