OPEN CALL pre interpretov

Prihlášky do 1. apríla 2023

Vyhlasujeme open call pre interpretov:
tanečníkov a tanečníčky do pohybovo-tvorivého projektu, z dielne umeleckej platformy FolkLab (folklórne laboratórium).

Hľadáme technicky disponovaných tanečníkov a tanečníčky s performatívnymi skúsenosťami, ktorým nie je cudzia ani práca so slovom, hlasom a textom.

V rámci umeleckého tvorivého procesu budú v kontexte ODKAZU tradičnej kultúry a jej súčasnej reflexie hľadané odpovede na otázky vedomia i svedomia prítomné v  protikladoch bytia...

Čo odkážem? Odkážeš? Odkáže? Odkážeme? Odkážete? Odkážu? Odkážem, čo odkázali mne? Alebo odkážem čo odkázať viem... smiem... chcem... musím?  

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ
Pre dospelých interpretov so schopnosťou hlasového aj pohybového prejavu.
Vítaní sú študenti posledného ročníka konzervatórii, interpreti s praxou z folklórnych
a umeleckých súborov, študenti a absolventi tanečných a hereckých odborov
/interpretácia tanca, činohra a bábkoherectvo a i./, vrátane performerov z oblasti
súčasného tanca a nefolklórnych žánrov.

TÍM TVORCOV
Matej Matejka – pohybová réžia a príprava interpretov, video
Barbora Morongová – námet, pohybová príprava
František Morong – pohybová spolupráca, produkcia
Ján Šicko – experimentálna zvukovo-vizuálna spolupráca
Martin Majlo Štefánik, Jureš Líška-Fallgrapp – hudobná kompozícia

PRIHLÁSENIE
do 1. 4. 2023 TU alebo mailom na info@folklab.sk

HARMONOGRAM

KONKURZ
v dvoch termínoch podľa preferencie: v nedeľu 2. 4. od 17:00 – 18:00 a pondelok 3. 4. od 18:00 – 20:00 v priestoroch wemove,  Dvořákovo nábrežie 4-10, 811 02 Bratislava

Záujemcom odporúčame pred konkurzom absolvovať workshop „Protiklady“ (aspoň
blok 2. 4. 2023). V prípade úspešného výberu bude dotyčnej osobe vrátených 50%
z ceny workshopu.

SKÚŠOBNÝ PROCES
21. 4. 2023 – 23. 4. 2023 (úvod)
18. 5. 2023 – 28. 5. 2023 v pracovných dňoch
5. 6. 2023 – 9. 6. 2023 v pracovných dňoch
(+ v termínoch podľa individuálnej dohody)

PREMIÉRA
10. 6. 2023 resp. 11. 6. 2023  jeden hrací deň

BUDÚCNOSŤ PROJEKTU
reprízovanie na SVK, EU

HONORÁR
účinkovanie bude honorované v závislosti od finálneho počtu interpretov (v min.
sume 600 €) Suma zahŕňa premiérové uvedenie diela aj prípravný proces v rámci
ktorého interpreti zároveň získajú nové zručnosti od profesionálnych lektorov.

FINANCOVANIE
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.