Od zeme

PRAMENE – PRINCÍPY – PRIENIKY Tvorivý pohybovo-tanečný workshop zameraný na prepájanie súčasného a tradičného tanca s využitím princípov improvizácie.

29. 11. 2019 o 17.00 - 20.00h 30. 11. 2019 o 10.00 - 17.00h

Dvorana VŠMU

Zochova 1, 811 03 Bratislava 4

Počet účastníkov tvorivého workshopu je obmedzený, z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste nám účasť potvrdili na tento e-mail: info@folklab.sk najneskôr do 28. novembra 2019.

lektori

Milan Herich

pedagóg a interprét

Tanečný interpret a tvorca mnohých úspešných tanečných projektov. Absolvent prestížnej medzinárodnej školy P.A.R.T.S v Bruseli. Člen belgickej tanečnej skupiny Les Slovaks, uznávaný a vyhľadávaný tanečník a pedagóg. Asistent svetoznámeho tanečníka a pedagóga Davida Zambrana z Venezuely. Spolupracuje s významnými osobnosťami ako napríklad: Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui ai. Od roku 2018 vytvoril spoločne s Petrom Formanom celovečerné predstavenie pre cirkusovú školu ESAC v Bruseli pod názvom “ Turn over a new leaf”.

Mgr. Art. František Morong

tanečný pedagóg, choreograf a producent

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave so špecializáciou na tanečné umenie. Ako tanečný interpret sa uplatnil  vo FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) projekte Husľovačka I., II. a i. Pedagogickú činnosť  pre odbornú i laickú verejnosť realizuje na Slovensku aj v zahraničí (Tanečné domy, folklórne kolektívy, kurzy, workshopy). Originálnym rukopisom sa podpísal pod choreografie a celovečerné programy vo viacerých folklórnych kolektívoch i umeleckých telesách na Slovensku i zahraničí  (Lúčnica, SĽUK, FS Technik, DFS Vienok, DFS Čečinka a i.). Jeho práca bodovala aj na mnohých súťažiach (viacnásobné ocenenia – laureát Akademického Zvolen, laureát Akademickej Nitry, laureát Celoštátnej súťaže tvorivých choreografii, Golden Brige Award – Budapešť). Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý funguje v Bratislave nepretržite od roku 2002, bol v roku 2019 zapísaný do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako líder združenia stojí za organizáciou a produkciou viacerých podujatí a aktivít spojených s propagáciou a prezentáciou tradičnej kultúry: Národný tanečný dom – festival tRadovania, dramatugicky dlhodobo spolupracuje s najväčsím slovenským multimediálnym festivalom Pohoda, pre ktorý vytvoril úspešný interaktívny stage Nay tanečný dom, príležitostne kooperuje aj s festivalmi v zahraničí: Colors of Ostrava, Sziget a i. Autorsky a réžijne sa okrem folklórnych festivalov (MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou) podieľal aj na rôznych umeleckých, prezentačných a kultúrno-spoločenských projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské Korunovačné slávnosti, Bratislava Brand Festival, Donau Fest, EXPO – Miláno, Superstar TV Markíza a i.). V roku 2018 založil s manželkou Barborou edukatíno-performatívnu platformu FolkLab.

foto