Výzva k vzniku umeleckého diela!

Chorea pandemica

Prihlášky do 28. februára 2022!

o. z. Dragúni v rámci projektu FolkLab (folklórne laboratórium) vyhlasuje výzvu na: odborno-mentorskú a organizačno-technickú podporu vzniku nového performatívneho diela (hudobno-tanečná produkcia, tanečné divadlo, fyzické divadlo, multimediálna produkcia ai.).

Téma: Chorea pandemica
Zámerom projektu je podnietiť spoluprácu umelcov aktívne pôsobiacich v rôznych umeleckých žánroch s cieľom hľadania prienikov a vzájomnej inšpirácie pri vzniku diela, ktoré reflektuje tradičnú ľudovú kultúru.foto: M. Lago

Podmienky:

 • počet členov tvorivého tímu: 2 – 6 osôb
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu: musí byť narodený v roku 1987 alebo neskôr
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí mať vzdelanie v rámci múzického umenia
  (choreografia, réžia, dramaturgia, scénografia, hudobná kompozícia, tanečné umenie
  a pod.)
 • trvanie diela: min. 20 minút
 • počet interpretov: 4 – 12 osôb
 • odovzdanie diela: do 30. mája 2022
 • verejná prezentácia: do 26. júna 2022

 

FolkLab pre jeden vybratý tvorivý tím zabezpečí:

 • poradenstvo skúseného odborníka z vybratej oblasti umenia počas prípravy diela (po
  vzájomnej dohode)
 • autorský honorár pre členov tvorivého tímu (napr. choreograf, hudobný skladateľ,
  dramaturg, scénograf, tanečný pedagóg a pod.)
 • honorár pre interpretov za verejnú prezentáciu diela
 • priestory, tovary a služby bezprostredne súvisiace s prípravou a verejnou prezentáciou
  diela (napr. prenájom tanečnej sály, náklady na výrobu kostýmov a scény, propagácia
  a pod.)

Prihláška musí obsahovať:

 • východiskový koncept diela
 • zloženie tvorivého tímu so stručným profesijným životopisom jednotlivých členov
  (mená interpretov nemusia byť v čase podania prihlášky uvedené – môžu byť zapojení
  do projektu až na základe konkurzu)
 • predbežný návrh rozpočtu diela
 • harmonogram a miesto prípravného procesu
 • referenčné ukážky práce jednotlivých členov tvorivého tímu (max. 2 za osobu): napr. 2 audio/video ukážky (do 3 minút), 2 fotografie tvorby a pod.

 


Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať

e-mailom na adresu info@folklab.sk do 28. februára 2022. Do predmetu správy uveďte “Chorea pandemica“.

Žiadateľom bude výsledok oznámený najneskôr 7. marca 2022.

Financovanie:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.