Dramaturgia tanca

Rôznorodosť postupov a špecifickosť práce s pohybom v performatívnej praxi.

19. 2. 2022

V – klub

Nám. SNP č. 12, Bratislava

Podujatie je v režime OP. Účastnícky poplatok je 10 eur. V prípade záujmu sa registrujte tu.
Prednášky s workshopom sú zamerané najmä na študentov a absolventov umeleckých vysokých škôl, konzervatórií a aktívnych umelcov pôsobiacich v rámci divadelného a tanečného umenia.
Zmena programu vyhradená!

Pre viac informácí píšte: info@folklab.sk

10.00 – 11.30

Dramaturgia tanca
Rôznorodosť postupov a špecifickosť práce s pohybom v performatívnej praxi

Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

13.30 – 18.00

Performovať seba
Telo ako komunikačný prostriedok v kontexte umeleckej produkcie

Ing. MgA. Branislav Mazúch 

lektori

Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Narodila sa v Novom Sade, Srbsko. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. V dizertačnej práci sa venovala téme dramaturgie telesnosti v súčasnom performatívnom umení (vyšlo knižne ako _Telesnosť európskeho súčasného divadla: Eseje o dramaturgii tela v tanci a divadle_, NMCode 2013). Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Je koordinátorka projektu tanečnej komunity Platforma pre súčasný tanec, ktorý sa venuje rozvoju nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, kde vyučuje predmety zamerané na dramaturgiu, réžiu, estetiku a dejiny tanca. Ako mentorka pôsobí aj v medzinárodných vzdelávacích programoch, aktuálne v európskom projekte Micro and Macro Dramaturgies in Dance a v projekte spolupráce medzi európskymi a ázijskými dramaturgami Asian Dramaturg’s Network.

Ing. MgA. Branislav Mazúch

Absolvent ekonomiky služieb a cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a réžie a dramaturgie alternatívneho a bábkového divadla na KALD DAMU v Prahe. Režisér viac ako 40 činoherných, bábkových, tanečných a multimediálnych inscenácií v českých, poľských a slovenských divadlách. Pedagóg herectva na Katedre alternatívneho a bábkového divadla a pedagóg réžie v rámci anglického magisterského programu Directing of Devised and Object Theatre na KALD DAMU. Od októbra 2019 vedúci katedry DAMU v Prahe. Autorsky spolupracuje s erbovými divadelnými scénami v Čechách i na Slovensku.

foto autora: Joseph Marčinský

foto