Dramaturgia tanca #2

10. 12. 2022

Štúdio 12

Jakubovo nám. 12 - Bratislava

Počet účastníkov je obmedzený.
Prihlásiť sa môžete tu.
Podujatie je zamerané najmä na študentov a absolventov umeleckých vysokých škôl, konzervatórií a aktívnych umelcov pôsobiacich v rámci divadelného a tanečného umenia. Zároveň je voľným pokračovaním série vzdelávacích aktivít platformy www.folklab.sk.

Zmena programu vyhradená!
Pre viac informácii píšte: info@folklab.sk

Projekt je realizovaný v spolupráci s Divadelným ústavom.

Foto: TAO Dance Theater in 9. © Fan Xi

10.00 – 12.30

Dramaturgia tanca
Choreografia pozornosti
Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Prednáška a workshop o úlohe dramaturgie napomáhať choreografii vedomejšie pracovať s vnímaním diváka (mikrodramaturgia) a takisto aj referovať k svetu okolo nás (makrodramaturgia).

14.00 – 17.00

Základy dramaturgie a réžie
Mgr. art. Jozef Koleják

Prednáška a workshop o úlohe dramaturga a režiséra pri tvorbe tanečného diela.

lektori

Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Narodila sa v Novom Sade, Srbsko. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. V dizertačnej práci sa venovala téme dramaturgie telesnosti v súčasnom performatívnom umení (vyšlo knižne ako _Telesnosť európskeho súčasného divadla: Eseje o dramaturgii tela v tanci a divadle_, NMCode 2013). Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Je koordinátorka projektu tanečnej komunity Platforma pre súčasný tanec, ktorý sa venuje rozvoju nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, kde vyučuje predmety zamerané na dramaturgiu, réžiu, estetiku a dejiny tanca. Ako mentorka pôsobí aj v medzinárodných vzdelávacích programoch, aktuálne v európskom projekte Micro and Macro Dramaturgies in Dance a v projekte spolupráce medzi európskymi a ázijskými dramaturgami Asian Dramaturg’s Network.

Mgr. art. Jozef Koleják

divadelný režisér, scenárista, pedagóg

V roku 2001 ukončil štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg v Slovenskom rozhlase. Venuje sa scenáristickej tvorbe a dramaturgii divadelných i televíznych formátov. V roku 2016 režíroval v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave. Od skončenia štúdia sa venuje aj pedagogickej činnosti na Divadelnej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave, kde prednáša dejiny divadelnej réžie.

foto