Buď svetlo!

Svetelný dizajn a jeho nezastupiteľnosť v umeleckej produkcii. Svet svetla a tanca  – spolupráca v praxi.

18. 5. 2019

Divadlo Lab - VŠMU

Svoradova 4, Bratislava

Buď svetlo!
Svetelný dizajn umeleckých produkcií.
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.

9:30-10:00
prednáška

10:00-11:20
workshop

Svet svetla a tanca – spolupráca v praxi
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD. a Jozef Vlk
11:40 – 12:00
prednáška

Autor – režisér – interpret pohybového diela
Jozef Vlk
12:10 – 13:00
prednáška

lektori

Jozef Vlk

divadelník a hudobník

Jozef Vlk je slovenský divadelník a hudobník. Pôsobí ako režisér, skladateľ a producent v slobodnom povolaní. Spolupracoval s množstvom umelcov z rôznych oblastí (divadlo, hudba, film, výtvarné umenie ai.) doma a v zahraničí. V roku 1990 založil divadelnú skupinu Hubris, neskôr premenovanú na Debris, s ktorou pracuje dodnes. V roku 2001 založil hudobný projekt Double Affair, s ktorým vydal albumy Circulation (2005) a Cloudsmaker (2008). Pod svojim menom vydal minulý rok vo vydavateľstve Real Music House album Recycled, ktorý zachytáva jeho približne desaťročné pôsobenie v oblasti divadla, ako skladateľa hudby. V súčasnosti komponuje hudbu k divadlu, filmu, k predstaveniam súčasného tanca a pre ďalšie médiá. Zároveň produkuje tvorbu vo svojom divadle Debris Company, s ktorým cestuje už niekoľko rokov po európskych, aj mimo európskych krajinách. https://vimeo.com/debriscompany

Jozef Vlk – Good Night – OST

Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU.
Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! a Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku. https://cv.janptacin.com/