Tradície verzus Technológie #1

18. 1. 2020

Divadlo Lab - VŠMU

Svoradova 4, Bratislava

Počet miest je limitovaný. Vašu účasť prosím potvrďte na e-mail: info@folklab.sk, najneskôr do 10. januára 2020.

10:00

Ján Ptačin
Buď svetlo!
Svetelný dizajn a jeho nezastupiteľnosť v umeleckej produkcii

/praktický workshop/

14:00

Ján Šicko
Možnosti interaktivity v digitálnych médiách a performatívnom umení

lektori

Ján Ptačin

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU. Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! A Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku.

https://cv.janptacin.com/

Ján Šicko

výtvarník a dizajnér

Ján Šicko je výtvarník a dizajnér s originálnym prístupom k tvorbe, ktorá sa pohybuje na hranách viacerých disciplín a žánrov. Medzi jeho dielami nájdeme niekoľko klasických druhov (kniha, logotypy, animácia), no charakteristickou je pre neho multimedialita – tvorí interaktívne inštalácie a objekty, živé vizuály pre rôzne druhy predstavení, svetelný dizajn. Osobitnou vrstvou Šickovej práce je vývoj autorského softvéru a hardvéru. Softvér nie je len nástrojom na rozpohybovanie obrazu alebo objektu, je súčasťou procesu tvorby a umeleckého experimentu. Projekty Jána Šicka často vznikajú v spolupráci s inštitúciami, klientmi alebo v komunikácii s inými tvorcami. Jeho partnermi sú najvýznamnejšie národné inštitúcie – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské centrum dizajnu, Slovenský rozhlas, Divadelný ústav či Hudobné centrum, ale aj umelecké teleso SĽUK. K významným patria jeho diela a vystúpenia pre festivaly – Pohoda, Konvergencie, Bratislava Design Week, Biela noc a práca pre mimovládne organizácie a súkromný sektor (Slovak Fashion Council, Pixel Federation). Svoje vedomosti posúva ďalej v laboratóriu MediaLab* na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, ktoré založil a vedie od roku 2014 v súlade s princípmi svojej tvorby. Študenti sa učia využívať viacero médií na dosiahnutie potrebného efektu diela, používať experiment nielen na vytvorenie výstupu, ale predovšetkým na vlastný posun, vytvárať si vlastné nástroje. Autor v chápaní Jána Šicka je súčasťou diela a jeho prezentácie, má byť kultivovaným intelektuálom so širokým záberom záujmov a vedomostí, no buduje si aj intenzívny kontakt s prostredím a nadhľad potrebný pre tvorbu v súčasnosti.

https://www.devkid.com/