Princípy fyzického divadla v umeleckej produkcii

Prezentácia spojená s praktickým workshopom

Pripravujeme

Divadlo Lab - VŠMU

Svoradova 4, Bratislava

Pre viac informácí píšte: info@folklab.sk

Počet miest limitovaný v zmysle nariadení!

Pri organizovaní aktivity sa riadime aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadením hlavného hygienika Bratislavského samosprávneho kraja. Zmena programu vyhradená!

17.30 – 18.30h
prezentácia

19.00 – 20.30h
workshop