Pohyb a svetlo!

Svetelný dizajn umeleckých produkcií.

Pripravujeme

Divadlo Lab - VŠMU

Svoradova 4, Bratislava

Počet miest limitovaný v zmysle nariadení!

Pri organizovaní aktivity sa riadime aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadením hlavného hygienika Bratislavského samosprávneho kraja. Zmena programu vyhradená!

Pre viac informácí píšte: info@folklab.sk

Pohyb a svetlo!
Svetelný dizajn umeleckých produkcií.
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.

09.30 – 10.30
prednáška

Svet svetla a tanca
praktický workshop svetelného dizajnéra pri vzniku tanečnej produkcie
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.

11:00 – 17:30
workshop

lektori

Ján Ptačin

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU. Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! A Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku.

https://cv.janptacin.com/