Protiklady #2

Séria tvorivých pohybových workshopov s Matejom Matejkom.

31. 3. – 2. 4. 2023

wemove studio

Dvořákovo nábrežie 4 - 10, Bratislava

V rámci série vzdelávacích aktivít platformy FolkLab „Protiklady/Contradiction“ Matej Matejka predstaví rôznorodé princípy a metódy tvorenia expresie tela v kontexte fyzického divadla a performancie.

Absolvovanie série #1 nie je podmienkou pre absolvovanie série #2.

Informácia o účastníckom poplatku a registrácia.

,,Odkaz tela”

piatok 31. 3. 2023
18.00 – 21.00

sobota 1. 4. 2023
10.00 – 13.00
14.00 – 18.00

lektor: Matej Matejka

Prostredníctvom laboratórneho modelu, ktorý prelamuje hranice medzi tancom a divadlom, tréningom a improvizáciou, tradíciou a súčasnosťou, sa s účastníkmi zameria na vytváranie originálneho scénického jazyka tela.

,,Odkaz tradície” 

nedeľa 2. 4. 2023
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00

lektori: Matej Matejka, František Morong, Barbora Morongová

V nedeľnej tvorivej dielni sa pod taktovkou Mateja Matejku v spolupráci s Františkom Morongom a Barborou Morongovou ocitneme v laboratóriu pohybu súčasného človeka v kontexte pohybových odkazov a stôp našich predkov.

lektori

Matej Matejka

Divadelný výskumník, herec, režisér, pohybový pedagóg, umelecký kouč, zakladateľ a vedúci spoločnosti Studio Matejka. Má za sebou  viac ako 15 000 hodín workshopov s rôznymi skupinami a umelcami v 28 krajinách na 5 kontinentoch. Za svoju umeleckú prax získal viacero ocenení. Ako divadelný výskumník a pedagóg sa zaujíma o fyzický prejav hercov a tanečníkov. Ovplyvnený ruskými štúdiami zo začiatku 20. storočia a dielom Grotowského a Tanztheatre jeho tréningové techniky a výučba zahŕňajú divadlo a tanec, psycho-fyzický prejav a štrukturálnu štylizáciu. Vyštudoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na Univerzite JAMU v Brne. Od roku 2005 dodnes je spolupracovníkom a vedeckým pracovníkom Grotowského inštitútu  v poľskom meste Vroclav, bol hercom divadla Teatr ZAR, podieľal sa na tvorbe a účinkoval v Anhelli: The Calling and Caesarean Section: Essays on Suicide ocenený cenami Herald Angel a Total Theatre v Edinburghu vo Veľkej Británii (2012). Režíroval predstavenia Echoes of the Walls Underground Are Louder than the Footsteps over me, The Woman Decomposed, Charmolypi režíroval a produkoval site-specific projekty i viaceré krátke filmy  (napr. The Mess and Conflicts of Apathy – prvá cena na NU Video Dance 2014, Bratislava,  Pearadise – cena za najlepší zahraničný film na Medzinárodnom filmovom festivale v Los Angeles v roku 2013 a i). Vytvoril viaceré typy workshopov: Wakening the Listening Body, Contradictions, Liquid Way to Action a Dance of Likeness. Lektoroval v divadlách a na univerzitách po celom svete (Kalifornský inštitút umenia, USA; Divadlo Double Edge, USA; UNEARTE University, Venezuela; Národná škola drámy v New Delhi, India; DS Delos Dimitra Hatoupiho , Grécko; University of Salford, Spojené kráľovstvo; Theatre Alberta, Edmonton, Kanada; Au Brana, Francúzsko; AISGE Barcelona, ​​Španielsko; a v Južnej Kórei, Libanone, Ukrajina atď.).

Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.

tanečná pedagogička, etnochoreologička a choreografka

V roku 2003 sbsolvovala Vysokú školu múzických umení, o rok neskôr ukončila aj Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Následne pôsobila ako doktorandka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde v roku  2010 získala doktorát v odbore etnochoreológia. Počas štúdia externe prednášala na Filozofickej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre predmety zamerané na ľudový tanec a etnochoreológiu. Od roku 2007 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Desať rokov tancovala v umeleckom súbore Lúčnica, od roku 2002 je členkou občianskeho združenia Dragúni, ktoré je zakladateľom a lídrom v organizovaní Tanečných domov na Slovensku. Ako tanečná pedagogička pôsobila dlhé roky v detskom folklórnom súbore Vienok i Vysokoškolskom umeleckom súbore Technik z Bratislavy. Popri pedagogickej činnosti sa uplatnila aj ako úspešná choreografka (SĽUK, Technik, Vienok, Kobylka a i). Viaceré z jej choreografií získali prestížne ocenenia doma i v zahraničí. Popri práci sa spolu s manželom venuje propagácii tradičného tanca v radoch širokej verejnosti (cyklus Tanečných domov, kurzy ľudového tanca a i. ).  Ako odborná garantka za tanec realizovala výskum tradičnej tanečnej kultúry v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Ako expretka je členkou významných odborných komisií a porôt súťaží v oblasti tradičného tanečného umenia, členkou stálej programovej rady Folklórneho festivalu Myjava, autorkou umeleckých i mimoscénických programov na folklórnych festivaloch (FF Myjava, FF Východná, FF Koliesko ai.), predsedníčkou odbornej komisie posudzujúcej návrhy na zápis do zoznamov súvisiacich s agendou UNESCO, členkou Slovenskej komisie UNESCO, Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru i viacerých dotačných komisií v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako porotkyňa účinkovala v rámci úspešného TV formátu ZEM SPIEVA. V roku 2018 založila s manželom Ferom edukatívno-performatívnu platformu FolkLab.

Mgr. art. František Morong

tanečný pedagóg, choreograf a producent

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave so špecializáciou na tanečné umenie. Ako tanečný interpret sa uplatnil  vo FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) projekte Husľovačka I., II. a i. Pedagogickú činnosť  pre odbornú i laickú verejnosť realizuje na Slovensku aj v zahraničí (Tanečné domy, folklórne kolektívy, kurzy, workshopy). Originálnym rukopisom sa podpísal pod choreografie a celovečerné programy vo viacerých folklórnych kolektívoch i umeleckých telesách na Slovensku i zahraničí  (Lúčnica, SĽUK, FS Technik, DFS Vienok, DFS Čečinka a i.). Jeho práca bodovala aj na mnohých súťažiach (viacnásobné ocenenia – laureát Akademického Zvolen, laureát Akademickej Nitry, laureát Celoštátnej súťaže tvorivých choreografii, Golden Brige Award – Budapešť). Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý funguje v Bratislave nepretržite od roku 2002, bol v roku 2019 zapísaný do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako líder združenia stojí za organizáciou a produkciou viacerých podujatí a aktivít spojených s propagáciou a prezentáciou tradičnej kultúry: Národný tanečný dom – festival tRadovania, dramatugicky dlhodobo spolupracuje s najväčsím slovenským multimediálnym festivalom Pohoda, pre ktorý vytvoril úspešný interaktívny stage Nay tanečný dom, príležitostne kooperuje aj s festivalmi v zahraničí: Colors of Ostrava, Sziget a i. Autorsky a réžijne sa okrem folklórnych festivalov (MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou) podieľal aj na rôznych umeleckých, prezentačných a kultúrno-spoločenských projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské Korunovačné slávnosti, Bratislava Brand Festival, Donau Fest, EXPO – Miláno, Superstar TV Markíza a i.). V roku 2018 založil s manželkou Barborou edukatíno-performatívnu platformu FolkLab.

foto