Zdroje performera/Zdroje tvorivosti

Seminár a praktický workshop s Júliou Rázusovou

2. - 3. februára 2024, Wemove studio

Dvořákovo nábrežie 4 - 10, BratislavaInformácia o účastníckom poplatku a registrácia TU Zmena programu vyhradená, email: info@folklab.sk

piatok 2. február 2024
18.00 -20.00h

Zaujíma Vás ako pretaviť svoje osobné a spoločenské postoje do umeleckej tvorby? Aké konanie prináša interpret/herec vo svojej základnej fyzikalite a aké je jeho využitie v rámci inscenačného procesu? Cestu k odpovediam na obdobné otázky môžete objavovať s Júliou Rázusovou.

sobota 3. február 2024
10.00 – 12.30h
14.00 – 17.00h

Seminár s praktickým workshopom je zameraný na hľadanie autorského potenciálu tvorcov. Osvojenie princípov fungovania konkrétnych efektívnych cvičení uľahčí interpretom prácu s fyzickým konaním.

Účastníci si budú môcť prakticky vyskúšať postupy improvizácie, hľadania fyzického konania z rôznych zdrojov a jeho funkčnú analýzu.

lektori

Júlia Rázusová

Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia, aktuálne aj doktorandkou na KALD DAMU v Prahe zaoberajúca sa dialógom fyzického konania a textu. V rámci štúdia na VŠMU absolvovala študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne, zameraný na fyzické divadlo. Je dvojnásobnou leureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu. Prvýkrát cenu získala v roku 2018 za inscenáciu_Znovuzjednotenie Kóreí_ (Štátne divadlo Košice). Po druhý raz v roku 2019 za inscenáciu _Moral Insanity_ (Prešovské národné divadlo), ktorá svojim tvorcom vyniesla víťazstvo hneď v piatich kategóriách cien DOSKY aj Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama, v roku 2022 – Grand Prix, International Festival of Mono-Performances “Atspindys”. Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Venuje sa divadelnej tvorbe pre dospelých aj pre deti a mládež a ani v jednej z týchto oblastí neobchádza angažované témy. Jej inscenácie charakterizuje nekonvenčné čítanie predlohy, originálny, dynamický a pohybovo náročný scénický jazyk.

Charakteristika tvorby:
Režijný rukopis Júlie Rázusovej vykazuje znaky fyzického a experimentálneho divadla. Prináša výrazne osobitý režijný prístup, v ktorom dominuje jasne formulovaný autorský názor. Režijno-dramaturgické koncepcie často stavia na pohybovom prejave otvorených a disponovaných hercov, ktorí sa vďaka potrebnej dávke imaginácie „hrajú“ so scénou, kostýmom a v neposlednom rade aj s vlastným telom. Prekračuje tak klasické divadelné myslenie a jeho hranice.

foto