G R O U P
T H I N K

OPENCALL PRE INTERPRETOV do performatívnej tanečnej inscenácie

OPENCALL PRE INTERPRETOV

Dielo vzniká na základe výzvy platformy FolkLab s názvom Chorea Pandemica reflektujúce tradičnú tanečnú kultúru.

Témou inscenácie je fenomén spoločenského myslenia vnútri skupiny ľudí, ktorá svojou túžbu po harmónii a súlade koná vo výsledku procesu rozhodovania iracionálne a dysfunkčne. Túžba po jednotnosti v skupine produkuje tendenciu jej členov súhlasiť “za každú cenu”. Dopad takéhoto rozhodovania je minimalizácia konfliktu -  dosiahnutie všeobecného rozhodnutia bez kritického zhodnotenia. Inscenácia prinesie pohľad na správanie sa ľudí nielen počas pandémie, ale aj obdobné modelové situácie, kedy sa naša spoločná realita vychyľuje do problému.

Ľudia sú iní, keď sú s inými. Divokosť masy. Dysfunkčnosť davu. Niečo tu nehrá.

Na scéne bude fungovať koherentná a rodovo nediverzifikovaná skupina 6–8 interpretov. Pohyb vychádza z tradičných kruhových tancov z rôznych regiónov Slovenska. Hudobne inšpirované technikou alikvótneho spevu so sprevádzajúcimi workshopmi techniky.

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ: 

Pre dospelých interpretov so schopnosťou hlasového aj pohybového prejavu.

Vítaní sú študenti posledného ročníka konzervatórii, členovia folklórnych súborov, študenti KTT HTF VŠMU, študenti hereckých odborov /činohra a bábkoherectvo DF VŠMU/ v Bratislave, vrátane začínajúcich performerov, tanečníkov, hercov.

TÍM TVORCOV:  

Libuša Bachratá – námet, choreografia, libreto
Veronika Malgot – réžia, libreto, svetelný dizajn
Laura Štorcelová – návrh a realizácia scénických komponentov a kostýmov
Marek Godovič – dramaturgia
Barbora Morongová – supervízia
František Morong – produkcia

PRIHLÁSENIE:
mailom do 27.3. 2022 na info@folklab.sk

HARMONOGRAM: 

KONKURZ v dvoch termínoch podľa preferencie: 28.3. od 18:00 – 20:00 a 29.3. od 18:00 – 20:00 v priestoroch Divadla DPM na Pionierskej 17

SKÚŠOBNÝ PROCES:
4.4.2022 – 31.5.2022 v pracovných dňoch 

PREMIÉRA:
v rozpätí od 1.6. až 5.6.  jeden hrací deň 

BUDÚCNOSŤ PROJEKTU:
reprízovanie na SVK 

HONORÁR:
účinkovanie bude honorované

FINANCOVANIE:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: @cottonbro pexels.com