KÓD_ex

FOLKLAB uvádza tanečné predstavenie s prvkami fyzického divadla.

Tanečná produkcia KÓD_ex je osobitou autorskou výpoveďou tvorcov i protagonistov, ktorí inšpirovaní tradičnou kultúrou špecifickým výrazovým slovníkom a umeleckým jazykom s využitím princípov fyzického divadla predstavujú mix vlastného kultúrneho KÓDu. V spleti pohybových fúzii poukazujú na svoje osobité DNA vytvárajúce spoločné preniky, vzorce ODKAZOV jednotlivcov i spoločnosti komunikované v interaktívnom dialógu minulosti so súčasnosťou.

Odkaz tradícií tvoriaci našu identitu – nám vlastný kód, je zrkadlom hodnôt, noriem, zvykov i prejavov vytváraných generáciami, ktoré žili v minulosti rovnako ako spoločnosťou, v ktorej a s ktorou žijeme dnes. Kreatívny proces sprevádzajúci vznik diela bol hľadaním odpovedí na otázky – čo je našim odkazom? V akej miere odkazujeme to, čo odkázali nám, a v akej to, čo odkázať vieme, smieme, chceme, či musíme…

námet: Barbora Morongová, Matej Matejka
pohybová réžia: Matej Matejka
pohybová spolupráca: Matej Matejka, Barbora Morongová, František Morong
autorská hudba: Martin “Majlo” Štefánik, Juraj “Jureš” Líška Fallgrapp
multimédiá: Ján Šicko
kostýmy: Andrea Vonkomerová
svetelný dizajn: Michaela Beniačová
foto: Petra Lajdová
grafický dizajn: Michal Lašán
produkcia: František Morong

účinkujú: Jakub Adam, Simona Kaščáková, Viktória Komolíková, Michaela Pockľanová, Barbora Michaligová,Ján Michálik, Zuzana Palanová

Dielo vzniklo v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab (folklórne laboratórium) spájajúcej umelcov z rôznych oblastí umenia so zámerom iniciovať a podnietiť vzájomnú tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom k poznávaniu tradičnej kultúry a s cieľom hľadania vzájomne inšpiratívnych a inšpirujúcich ciest ich verejnej prezentácie. V zmysle zverejnej výzvy, na základe, ktorej dielo vzniklo, je jeho významným inovatívnym komponentom jedinečný hudobný nástroj tzv. aj_palica, za ktorej vývojom i technologickou realizáciou stojí Ján Šicko.

foto