Svetelný dizajn a dramaturgia

17. - 18. 3. 2023

VŠMU, Štúdio 12

Bratislava

Svetelný dizajn a dramaturgia

Dramaturgický potenciál svetelného dizajnu v tanci a pohybovom divadle - metódy a postupy.

Informácia o účastníckom poplatku a registrácia.

Svetlo — tieň
lektori: doc. Ján Ptačin, ArtD.
Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

piatok 17. 3. 2023
VŠMU, Svoradova 4, Bratislava
17:00 – 19:00

Postupy svetelného dizajnéra a práca na praktických, tvorivých zadaniach.

Jednotlivec — skupina
lektori: doc. Ján Ptačin, ArtD.
Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

sobota 18. 3. 2023
Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava
9:00 – 16:00

Praktický workshop svetelného dizajnu pri príprave diela – práca na vlastných zadaniach v skupinách.

lektori

doc. Ján Ptačin, ArtD.

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU. Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! A Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku.

https://cv.janptacin.com/

Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Narodila sa v Novom Sade, Srbsko. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. V dizertačnej práci sa venovala téme dramaturgie telesnosti v súčasnom performatívnom umení (vyšlo knižne ako _Telesnosť európskeho súčasného divadla: Eseje o dramaturgii tela v tanci a divadle_, NMCode 2013). Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Je koordinátorka projektu tanečnej komunity Platforma pre súčasný tanec, ktorý sa venuje rozvoju nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, kde vyučuje predmety zamerané na dramaturgiu, réžiu, estetiku a dejiny tanca. Ako mentorka pôsobí aj v medzinárodných vzdelávacích programoch, aktuálne v európskom projekte Micro and Macro Dramaturgies in Dance a v projekte spolupráce medzi európskymi a ázijskými dramaturgami Asian Dramaturg’s Network.