Z depozitára na scénu!

Osobnosť scénografa a kostýmoveho výtvarníka v procese tvorby. Kostým a odev ako súčasť umeleckej produkcie. Jeho význam a účelnosť na  scéne – dobový, módny a tradičný odev.

19. júna 2019 o 17:30

Divadlo Lab - VŠMU

Svoradova 4, Bratislava

Z dôvodu obmedzenej kapacity účastníkov je potrebné, aby ste nám účasť potvrdili na tento e-mail najneskôr do 18. júna 2019.

Program

17:30 – 18:20
Prof. Peter Čanecký
Osobnosť scénografa v procese tvorby

18:30 – 19:20
Prof. Peter Čanecký
Osobnosť kostýmového výtvarníka v procese tvorby

19:30 – 20:30
Mgr. Eva Hasalová
Z depozitára na scénu – dobový, módny a tradičný odev

 

lektori

Prof. Peter Čanecký

kostýmový a scénický výtarník, vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval odbor scénické a kostýmové výtvarníctvo na Divadelnej fakulte VŠMU, kde pôsobí ako profesor a vedúci Katedry scénografie. Pôsobil a spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku i v zahraničí (SND, Nová Scéna, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, Národní divadlo v Prahe, Národní divadlo v Brne, SĽUK a i.).
Jeho unikátna umelecká činnosť zahŕňa  scénické a kostýmové návrhy pre činoherné inscenácie mnohých slovenských i zahraničných divadiel, výpravy pre operu, spevohru, muzikál, balet, tanečné divadlo i film. Za svoju tvorbu získal viacero prestížnych ocenení (napr. DOSKY,  cenu za najlepšiu scénografiu od Tanečného združenia ČR a Únie tanečného umenia SR, cenu filmovej akadémie Slnko v sieti)

Mgr. Eva Hasalová

etnologička, pedagogička, kurátorka múzejných zbierok textilu

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore kulturológia a etnológia. Pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade ako kurátorka zbierky módy a historických textílií. Prednáša na katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, katedre textilu VŠVU dejiny odievania a textilu. Venuje sa výskumu i propagácií témy odevnej a textilnej kultúry. Autorsky sa podieľala na príprave viacerých výstav, i syntetickej populárno-vedeckej publikácie Móda na Slovensku  (stručné dejiny odievania, ktoré predstavujú prehľad odievania, textilnej výroby a módnych vplyvov zaznamenaných na území Slovenska od prehistórie po súčasnosť.

foto