Prieniky tanečných žánrov

16.-17. 4. 2021

Tančiareň

Bratislava, Kempelenova 1

Edukatívny workshop je len pre malú skupinu do 6 osôb, ktoré budú pri vstupe kontrolované.

Pre viac informácí píšte: info@folklab.sk

Zmena programu vyhradená!

16. 4.

10:00–12:30
prezentácia
Miroslav Janík

15:00–18:00
Fast foot, versus tradičné cifrovanie
praktický workshop
Miroslav Janík / otec Mirec

17. 4. 2021

10:00 – 12:30
Pohybové fúzy múzy
workshop
lektori: Miroslav Janík,  Ján Michálik

15:00 – 18:00
Presahy v pohybe
workshop
lektori: Miroslav Janík, František Morong