Náhoda ako inšpirácia k tvorbe

Praktický seminár a tvorivý workshop s Martinom Kukučkom

23. marca 2024

Wemove, Dvořákovo nábrežie 4 - 10,

811 02 Bratislava

REGISTRÁCIA je z kapacitných dôvodov nutná, prihlásiť sa je možné do 15. marca 2024.

Informácia o účastníckom poplatku a registrácia TU

sobota 23. marca 2024
09.00 – 09.25h úvod
09.30 – 12.30h praktický seminár

Určený pre študentov a absolventov umeleckých vysokých škôl, konzervatórií a aktívnych umelcov pôsobiacich v rámci divadelného, performatívneho a tanečného umenia.

sobota 23. marca 2024
14.00 – 17.00h tvorivý workshop
17.00 – 18.00h tvorivé rozhovory

Zameraný na režijné postupy a princípy tvorby divadla komplexného zážitku s využitím fenoménu náhody ako zdroja inšpirácie.

lektori

Martin

Kukučka

Rodák z Martina, od roku 2022 umeleckým riaditeľom Činohry Národného divadla v Prahe. Vedúcu pozíciu zdieľa s Lukášom Trpišovským, s ktorým tvoria dlhodobo umelecký režijný tandem známy pod názvom SKUTR. Detstvo prežil vo folklórnom súbore Váh v Púchove, ktorého choreografkou a vedúcou bola 20 rokov jeho mama – etnologička Eva Kukučková. Po pôvodnom zámere venovať sa choreografii ľudového tanca sa nakoniec rozhodol pre divadlo.
Študoval na DAMU u profesora Josefa Kroftu a profesora Miloslava Klímu. Na DAMU pôsobil aj ako pedagóg, 10 rokov vyučoval v rámci odborov réžia, dramaturgia, herectvo. Už počas štúdií získal spolu s L. Trpišovským angažmán v Divadle Archa, kde sa zoznámil s alternatívnymi formami divadla. Pre jeho tvorbu je príznačná multižánrovosť (crossover) kombinujúca tanec, pohyb, akrobaciu, bábky, svetelný dizajn, projekciu, text, zvuk a i. Okrem voľnej autorskej tvorby sa venuje aj réžii opery, tanečných inscenácií, činohry, cirkusu a ďalších divadelných žánrov na popredných scénach najmä v Čechách (Národní divadlo v Prahe, Brne, Ostrave, Klicperovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, HaDivadlo, Jihočeské divadlo, Otáčivé hlediště Český Krumlov, Letné shakespearovské slávnosti) ale aj na Slovensku (Slovenské národné divadlo, Astorka Korzo 90) a v zahraničí (Poľsko, Srbsko, Nemecko, a i). Pred získaním vedúcej pozície v Národnom divadle v Prahe pôsobili 5 rokov vo vedení Divadla v Dlouhé. Počas umeleckej praxe získal množstvo prestížnych ocenení.

foto:

Pavel Hejný

č.1 Hamlet, ND Praha
č.2 Kouzelná Flétna, Divadlo v Dlouhé
č.3 Kytice, ND Praha

foto