Umelec ako silná značka

17. januára 2020 o 17:30

Čajový ateliér, Stará Tržnica

Bratislava

Počet miest je limitovaný. Vašu účasť potvrďte na e-mail: info@folklab.sk, najneskôr do 10. januára 2020.

17:30

Tomáš Kompaník
Úloha grafického dizajnéra v procese tvorby

19:00

Róbert Slovák
Umelec ako značka

lektori

Tomáš Kompaník

grafický dizajnér

Vyštudoval grafický dizajn na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a Yeditepe University v Istanbule. Stojí za projektom AHASLOVAKIA, ktorého cieľom je prepájať grafický dizajn s tradičnou slovenskou kultúrou. Nosnou myšlienkou je predstaviť a robiť osvetu našej kultúre u súčasných generácií. Spájať moderné technológie a dizajn s historickým vizuálnym dedičstvom Slovenska. Za svoju prácu na knihe AHA o slovenských ľudových výšivkách získal niekoľko dizajnérskych ocenení vrátane Best of the Best
RED DOT DESIGN AWARDS a EUROPEAN DESIGN AWARD a prezentoval sa na výstavách a diskusiách doma aj v zahraničí. Pracuje najmä na dizajne kníh a časopisov. K posledným prácam patrí grafický koncept výstavy „Walking the Indigo Walk“, ktorá v centrále UNESCO v Paríži predstavila prácu 40 umelcov – modrotlačiarov z 18 štátov sveta. Okrem toho sa venuje komunikačnej grafike významných domácich ako aj zahraničných festivalov a podujatí. Už niekoľko rokov stají za autorstvom vizuálneho konceptu Cyklu Tanečný dom zdrženia Draguni, Folklórneho festivalu Východná, a spolupracuje s ÚĽUV-om na dizajne časopisu Remeslo, umenie, dizajn.

Róber Slovák

Róbert Slovák sa už viac ako 20 rokov aktívne venuje reklame a komunikácii. Bol prezidentom združenia tvorivých pracovníkov v reklame, Art Director Club a prezidentom Klubu reklamných agentúr Slovenska. Pôsobí aj v Arbitrážnej komisii a prezídiu Rady pre reklamu. Okrem klasických komerčných aktivít sa vo svojej reklamnej agentúre venuje mnohým spoločensky zodpovedným kampaniam na podporu znevýhodnených skupín či ľudí so zdravotnými problémami. Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku spoluzakladal medzinárodnú databázu charitatívnych projektov GOODEAS.org. Je držiteľom množstva slovenských a zahraničných ocenení za kreativitu.