ROZUMU ZBAVENÍ 

Performatívna tanečná esej

2. 11. 2022 - 19:00

A4

Karpatská 2, Bratislava

Performatívna tanečná esej

Vstupenky

Dielo vzniklo v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab na základe výzvy s názvom Chorea Pandemica s organizačným zastrešením o. z. Dragúni.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Premiéra 5. 6. 2022

Držím ťa (pevne) za plece ľahké ako sneh. Niet prečo sa obzerať. Niet za čím. Ani kam…
– Ivan Štrpka

Kolektívne vedomie a nevedomie naprieč storočiami. Vieme byť sami sebou? Sme v povedomí svojej moci? Disfunkčnosť davu. Niečo tu nehrá. Unisono sa rozbíja na čriepky.

… a iba naša neprítomnosť a my sami si hľadíme v nich do očí
– Ivan Štrpka

námet, choreografia, libreto: Libuša Bachratá
réžia, libreto , svetelný dizajn: Veronika Malgot
návrh a realizácia scény a kostýmov: Anna Radeva
dramaturgia: Marek Godovič
hudobná spolupráca: Rami Shaafi, Jana Ambrózová
interpretácia: Roberta Krmášková, Katarína Macková, Veronika Zelinka Macková, alt. Dominika Malenovská, Melánia Ondrejčíková, Mia Stašková, Alica Šaling
grafický dizajn: Michal Lašán
foto: Noro Knap
produkcia: Barbora Morongová

foto: Ctibor Bachratý

lektori

foto