lektori

Matej Matejka

Divadelný výskumník, herec, režisér, pohybový pedagóg, umelecký kouč, zakladateľ a vedúci spoločnosti Studio Matejka. Má za sebou  viac ako 15 000 hodín workshopov s rôznymi skupinami a umelcami v 28 krajinách na 5 kontinentoch. Za svoju umeleckú prax získal viacero ocenení. Ako divadelný výskumník a pedagóg sa zaujíma o fyzický prejav hercov a tanečníkov. Ovplyvnený ruskými štúdiami zo začiatku 20. storočia a dielom Grotowského a Tanztheatre jeho tréningové techniky a výučba zahŕňajú divadlo a tanec, psycho-fyzický prejav a štrukturálnu štylizáciu.  

Vyštudoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na Univerzite JAMU v Brne. Od roku 2005 dodnes je spolupracovníkom a vedeckým pracovníkom Grotowského inštitútu  v poľskom meste Vroclav, bol hercom divadla Teatr ZAR, podieľal sa na tvorbe a účinkoval v Anhelli: The Calling and Caesarean Section: Essays on Suicide ocenený cenami Herald Angel a Total Theatre v Edinburghu vo Veľkej Británii (2012). 

Režíroval predstavenia Echoes of the Walls Underground Are Louder than the Footsteps over me, The Woman Decomposed, Charmolypi režíroval a produkoval site-specific projekty i viaceré krátke filmy  (napr. The Mess and Conflicts of Apathy – prvá cena na NU Video Dance 2014, Bratislava,  Pearadise – cena za najlepší zahraničný film na Medzinárodnom filmovom festivale v Los Angeles v roku 2013 a i). 

Vytvoril viaceré typy workshopov: Wakening the Listening Body, Contradictions, Liquid Way to Action a Dance of Likeness. Lektoroval v divadlách a na univerzitách po celom svete (Kalifornský inštitút umenia, USA; Divadlo Double Edge, USA; UNEARTE University, Venezuela; Národná škola drámy v New Delhi, India; DS Delos Dimitra Hatoupiho , Grécko; University of Salford, Spojené kráľovstvo; Theatre Alberta, Edmonton, Kanada; Au Brana, Francúzsko; AISGE Barcelona, ​​Španielsko; a v Južnej Kórei, Libanone, Ukrajina atď.).

Julia Rázusová

Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia. V rámci štúdia na VŠMU absolvovala študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne, zameraný na fyzické divadlo. Je dvojnásobnou leureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu. Prvýkrát cenu získala v roku 2018 za inscenáciu_Znovuzjednotenie Kóreí_ (Štátne divadlo Košice). Po druhý raz v roku 2019 za inscenáciu _Moral Insanity_ (Prešovské národné divadlo), ktorá svojim tvorcom vyniesla víťazstvo hneď v piatich kategóriách cien DOSKY aj Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama. Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Venuje sa divadelnej tvorbe pre dospelých aj pre deti a mládež a ani v jednej z týchto oblastí neobchádza angažované témy. Jej inscenácie charakterizuje nekonvenčné čítanie predlohy, originálny, dynamický a pohybovo náročný scénický jazyk.

Charakteristika tvorby:
Režijný rukopis Júlie Rázusovej vykazuje znaky fyzického a experimentálneho divadla. Prináša výrazne osobitý režijný prístup, v ktorom dominuje jasne formulovaný autorský názor. Režijno-dramaturgické koncepcie často stavia na pohybovom prejave otvorených a disponovaných hercov, ktorí sa vďaka potrebnej dávke imaginácie „hrajú“ so scénou, kostýmom a v neposlednom rade aj s vlastným telom. Prekračuje tak klasické divadelné myslenie a jeho hranice.

Tomáš Kompaník

grafický dizajnér

Vyštudoval grafický dizajn na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a Yeditepe University v Istanbule. Stojí za projektom AHASLOVAKIA, ktorého cieľom je prepájať grafický dizajn s tradičnou slovenskou kultúrou. Nosnou myšlienkou je predstaviť a robiť osvetu našej kultúre u súčasných generácií. Spájať moderné technológie a dizajn s historickým vizuálnym dedičstvom Slovenska. Za svoju prácu na knihe AHA o slovenských ľudových výšivkách získal niekoľko dizajnérskych ocenení vrátane Best of the Best
RED DOT DESIGN AWARDS a EUROPEAN DESIGN AWARD a prezentoval sa na výstavách a diskusiách doma aj v zahraničí. Pracuje najmä na dizajne kníh a časopisov. K posledným prácam patrí grafický koncept výstavy „Walking the Indigo Walk“, ktorá v centrále UNESCO v Paríži predstavila prácu 40 umelcov – modrotlačiarov z 18 štátov sveta. Okrem toho sa venuje komunikačnej grafike významných domácich ako aj zahraničných festivalov a podujatí. Už niekoľko rokov stají za autorstvom vizuálneho konceptu Cyklu Tanečný dom zdrženia Draguni, Folklórneho festivalu Východná, a spolupracuje s ÚĽUV-om na dizajne časopisu Remeslo, umenie, dizajn.

Róbert Slovák

Róbert Slovák sa už viac ako 20 rokov aktívne venuje reklame a komunikácii. Bol prezidentom združenia tvorivých pracovníkov v reklame, Art Director Club a prezidentom Klubu reklamných agentúr Slovenska. Pôsobí aj v Arbitrážnej komisii a prezídiu Rady pre reklamu. Okrem klasických komerčných aktivít sa vo svojej reklamnej agentúre venuje mnohým spoločensky zodpovedným kampaniam na podporu znevýhodnených skupín či ľudí so zdravotnými problémami. Pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku spoluzakladal medzinárodnú databázu charitatívnych projektov GOODEAS.org. Je držiteľom množstva slovenských a zahraničných ocenení za kreativitu.

Ján Šicko

výtvarník a dizajnér

Ján Šicko je výtvarník a dizajnér s originálnym prístupom k tvorbe, ktorá sa pohybuje na hranách viacerých disciplín a žánrov. Medzi jeho dielami nájdeme niekoľko klasických druhov (kniha, logotypy, animácia), no charakteristickou je pre neho multimedialita – tvorí interaktívne inštalácie a objekty, živé vizuály pre rôzne druhy predstavení, svetelný dizajn. Osobitnou vrstvou Šickovej práce je vývoj autorského softvéru a hardvéru. Softvér nie je len nástrojom na rozpohybovanie obrazu alebo objektu, je súčasťou procesu tvorby a umeleckého experimentu. Projekty Jána Šicka často vznikajú v spolupráci s inštitúciami, klientmi alebo v komunikácii s inými tvorcami. Jeho partnermi sú najvýznamnejšie národné inštitúcie – Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské centrum dizajnu, Slovenský rozhlas, Divadelný ústav či Hudobné centrum, ale aj umelecké teleso SĽUK. K významným patria jeho diela a vystúpenia pre festivaly – Pohoda, Konvergencie, Bratislava Design Week, Biela noc a práca pre mimovládne organizácie a súkromný sektor (Slovak Fashion Council, Pixel Federation). Svoje vedomosti posúva ďalej v laboratóriu MediaLab* na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, ktoré založil a vedie od roku 2014 v súlade s princípmi svojej tvorby. Študenti sa učia využívať viacero médií na dosiahnutie potrebného efektu diela, používať experiment nielen na vytvorenie výstupu, ale predovšetkým na vlastný posun, vytvárať si vlastné nástroje. Autor v chápaní Jána Šicka je súčasťou diela a jeho prezentácie, má byť kultivovaným intelektuálom so širokým záberom záujmov a vedomostí, no buduje si aj intenzívny kontakt s prostredím a nadhľad potrebný pre tvorbu v súčasnosti.

https://www.devkid.com/

Milan Herich

pedagóg a interprét

Tanečný interpret a tvorca mnohých úspešných tanečných projektov. Absolvent prestížnej medzinárodnej školy P.A.R.T.S v Bruseli. Člen belgickej tanečnej skupiny Les Slovaks, uznávaný a vyhľadávaný tanečník a pedagóg. Asistent svetoznámeho tanečníka a pedagóga Davida Zambrana z Venezuely. Spolupracuje s významnými osobnosťami ako napríklad: Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui ai. Od roku 2018 vytvoril spoločne s Petrom Formanom celovečerné predstavenie pre cirkusovú školu ESAC v Bruseli pod názvom “ Turn over a new leaf”.

Ján Ptačin

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU. Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! A Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku.

https://cv.janptacin.com/

Jozef Vlk

divadelník a hudobník

Jozef Vlk je slovenský divadelník a hudobník. Pôsobí ako režisér, skladateľ a producent v slobodnom povolaní. Spolupracoval s množstvom umelcov z rôznych oblastí (divadlo, hudba, film, výtvarné umenie ai.) Doma a v zahraničí. V roku 1990 založil divadelnú skupinu Hubris, neskôr premenovanú na Debris, s ktorou pracuje dodnes. V roku 2001 založil hudobný projekt Double Affair, s ktorým vydal albumy Circulation (2005) A Cloudsmaker (2008). Pod svojim menom vydal minulý Affair, s ktorým vydal albumy Circulation (2005) A Cloudsmaker (2008). Pod svojim menom vydal minulý rok vo vydavateľstve Real Music House album Recycled, ktorý zachytáva jeho približne desaťročné pôsobenie v oblasti divadla, ako skladateľa hudby. V súčasnosti komponuje hudbu k divadlu, filmu, k predstaveniam súčasného tanca a pre ďalšie médiá. Zároveň produkuje tvorbu vo svojom divadle Debris Company, s ktorým cestuje už niekoľko rokov po európskych, aj mimo európskych už niekoľko rokov po európskych, aj mimo európskych krajinách.

https://vimeo.com/debriscompany

Jozef Vlk – Good night – OST

Mgr, art., Mgr, Barbora Morongová, PhD.

tanečná pedagogička, etnochoreologička a choreografka

V roku 2003 sbsolvovala Vysokú školu múzických umení, o rok neskôr ukončila aj Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Následne pôsobila ako doktorandka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde v roku  2010 získala doktorát v odbore etnochoreológia. Počas štúdia externe prednášala na Filozofickej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre predmety zamerané na ľudový tanec a etnochoreológiu. Od roku 2007 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Desať rokov tancovala v umeleckom súbore Lúčnica, od roku 2002 je členkou občianskeho združenia Dragúni, ktoré je zakladateľom a lídrom v organizovaní Tanečných domov na Slovensku. Ako tanečná pedagogička pôsobila dlhé roky v detskom folklórnom súbore Vienok i Vysokoškolskom umeleckom súbore Technik z Bratislavy. Popri pedagogickej činnosti sa uplatnila aj ako úspešná choreografka (SĽUK, Technik, Vienok, Kobylka a i). Viaceré z jej choreografií získali prestížne ocenenia doma i v zahraničí. Popri práci sa spolu s manželom venuje propagácii tradičného tanca v radoch širokej verejnosti (cyklus Tanečných domov, kurzy ľudového tanca a i. ).  Ako odborná garantka za tanec realizovala výskum tradičnej tanečnej kultúry v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Ako expretka je členkou významných odborných komisií a porôt súťaží v oblasti tradičného tanečného umenia, členkou stálej programovej rady Folklórneho festivalu Myjava, autorkou umeleckých i mimoscénických programov na folklórnych festivaloch (FF Myjava, FF Východná, FF Koliesko ai.), predsedníčkou odbornej komisie posudzujúcej návrhy na zápis do zoznamov súvisiacich s agendou UNESCO, členkou Slovenskej komisie UNESCO, Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru i viacerých dotačných komisií v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako porotkyňa účinkovala v rámci úspešného TV formátu ZEM SPIEVA. V roku 2018 založila s manželom Ferom edukatívno-performatívnu platformu FolkLab.

Mgr. Art. František Morong

tanečný pedagóg, choreograf a producent

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave so špecializáciou na tanečné umenie. Ako tanečný interpret sa uplatnil  vo FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) projekte Husľovačka I., II. a i. Pedagogickú činnosť  pre odbornú i laickú verejnosť realizuje na Slovensku aj v zahraničí (Tanečné domy, folklórne kolektívy, kurzy, workshopy). Originálnym rukopisom sa podpísal pod choreografie a celovečerné programy vo viacerých folklórnych kolektívoch i umeleckých telesách na Slovensku i zahraničí  (Lúčnica, SĽUK, FS Technik, DFS Vienok, DFS Čečinka a i.). Jeho práca bodovala aj na mnohých súťažiach (viacnásobné ocenenia – laureát Akademického Zvolen, laureát Akademickej Nitry, laureát Celoštátnej súťaže tvorivých choreografii, Golden Brige Award – Budapešť). Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý funguje v Bratislave nepretržite od roku 2002, bol v roku 2019 zapísaný do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako líder združenia stojí za organizáciou a produkciou viacerých podujatí a aktivít spojených s propagáciou a prezentáciou tradičnej kultúry: Národný tanečný dom – festival tRadovania, dramatugicky dlhodobo spolupracuje s najväčsím slovenským multimediálnym festivalom Pohoda, pre ktorý vytvoril úspešný interaktívny stage Nay tanečný dom, príležitostne kooperuje aj s festivalmi v zahraničí: Colors of Ostrava, Sziget a i. Autorsky a réžijne sa okrem folklórnych festivalov (MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou) podieľal aj na rôznych umeleckých, prezentačných a kultúrno-spoločenských projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské Korunovačné slávnosti, Bratislava Brand Festival, Donau Fest, EXPO – Miláno, Superstar TV Markíza a i.). V roku 2018 založil s manželkou Barborou edukatíno-performatívnu platformu FolkLab.

Prof. Peter Čanecký

kostýmový a scénický výtarník, vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval odbor scénické a kostýmové výtvarníctvo na Divadelnej fakulte VŠMU, kde pôsobí ako profesor a vedúci Katedry scénografie. Pôsobil a spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku i v zahraničí (SND, Nová Scéna, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, Národní divadlo v Prahe, Národní divadlo v Brne, SĽUK a i.). Jeho unikátna umelecká činnosť zahŕňa scénické a kostýmové návrhy pre činoherné inscenácie mnohých slovenských i zahraničných divadiel, výpravy pre operu, spevohru, muzikál, balet, tanečné divadlo i film. Za svoju tvorbu získal viacero prestížnych ocenení (napr. DOSKY, cenu za najlepšiu scénografiu od Tanečného združenia ČR a Únie tanečného umenia SR, cenu filmovej akadémie Slnko v sieti).

Mgr. Eva Hasalová

etnologička, pedagogička, kurátorka múzejných zbierok textilu

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore kulturológia a etnológia. Pracuje
v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade ako kurátorka zbierky módy
a historických textílií. Prednáša na katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, katedre textilu VŠVU dejiny odievania a odievania a textilu. Venuje sa výskumu i propagácií témy odevnej a textilnej kultúry. Autorsky sa podieľala na príprave viacerých výstav, i syntetickej populárno-vedeckej publikácie Móda na Slovensku (stručné dejiny odievania, ktoré predstavujú prehľad odievania, textilnej výroby a módnych vplyvov zaznamenaných na území Slovenska od prehistórie po súčasnosť.

Prof. Martin Huba

herec, režisér, pedagóg VŠMU

Po absolvovaní štúdia herectva na VŠMU sa v roku 1964 stal členom činohry Štátneho divadla v Košiciach. Od roku 1967 pôsobí v Bratislave. Začínal v Divadle poézie, v rokoch 1968-1971 pôsobil v Divadle na Korze, z ktorého po jeho zákaze prešiel na Novú Scénu. Členom činohry SND sa stal v roku 1976 a v tomto súbore zotrval viac ako dvadsať rokov. Od roku 1999 hosťuje na viacerých divadelných scénach. Od 90. rokov sa okrem herectva v divadle i vo filme venuje aj réžii. Za svoje profesionálne umelecké pôsobenie získal viacero ocenení. Okrem bohatej divadelnej tvorby bol i spoluatorom dramatického diela Tančiareň (Tanec slovenskými dejinami dvadsiateho storočia), ktoré získalo cenu Dosky v kategórii najlepšia inscenácia.

Dušan Hegli

choreograf a režisér

Choreograf a režisér vyznamenaný oceneniami Tournesol, Muharay a „Autor roka 2017“ Vďaka inovačnému, progresívnemu pohľadu na scénické spracovanie tanca si čoskoro vybojoval pozornosť domácej i zahraničnej, najmä maďarskej scény. V roku 1999 vyhral konkurz na post riaditeľa Maďarského umeleckého súboru Mladé srdcia (dnes Tanečné divadlo Ifju szivek). Pod jeho vedením sa súbor profesionalizoval, stal sa jednou z najvýznamnejších inštitúcií folklórneho hnutia doma i v zahraničí, a zároveň významnou tvorivou dielňou domáceho tanečného umenia. Na čele súboru, pozostávajúceho z profesionálnych tanečníkov a hudobníkov, sa od roku 2000 predstavuje obecenstvu ročne niekoľkými novými predstaveniami. Ako choreograf a tanečný pedagóg pracoval vo vyše 30-tich štátoch sveta od  Spojených Štátov Amerických po Austráliu. Bol organizátorom a účastníkom mnohých výskumov tradičného tanca. Jeho programy sú zaujímavé spojením tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry, vynikajúcej interpretácie a premyslenej, progresívnej dramaturgickej koncepcie. Hudba, scénografia, osvetlenie či kostým sú aspoň tak dôležitými komponentmi jeho diel, rovnako ako aj znalosť tradičnej tanečnej kultúry.

https://www.dusanhegli.com/sk

Mgr. art. Jozef Koleják

divadelný režisér, scenárista, pedagóg

V roku 2001 ukončil štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg v Slovenskom rozhlase. Venuje sa scenáristickej tvorbe a dramaturgii divadelných  i televíznych formátov. V roku 2016 režíroval v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave. Od skončenia štúdia sa venuje aj pedagogickej činnosti na Divadelnej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave, kde prednáša dejiny divadelnej réžie.

Ing. MgA. Branislav Mazúch

Absolvent ekonomiky služieb a cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a réžie a dramaturgie alternatívneho a bábkového divadla na KALD DAMU v Prahe. Režisér viac ako 40 činoherných, bábkových, tanečných a multimediálnych inscenácií v českých, poľských a slovenských divadlách. Pedagóg herectva na Katedre alternatívneho a bábkového divadla a pedagóg réžie v rámci anglického magisterského programu Directing of Devised and Object Theatre na KALD DAMU. Od októbra 2019 vedúci katedry DAMU v Prahe. Autorsky spolupracuje s erbovými divadelnými scénami v Čechách i na Slovensku.

Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Narodila sa v Novom Sade, Srbsko. Absolvovala štúdium estetiky na Filozofickej fakulte UK a štúdium divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení. V dizertačnej práci sa venovala téme dramaturgie telesnosti v súčasnom performatívnom umení (vyšlo knižne ako _Telesnosť európskeho súčasného divadla: Eseje o dramaturgii tela v tanci a divadle_, NMCode 2013). Ako režisérka, dramaturgička či kurátorka sa venuje tancu, filmu a komornej opere. Je koordinátorka projektu tanečnej komunity Platforma pre súčasný tanec, ktorý sa venuje rozvoju nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, kde vyučuje predmety zamerané na dramaturgiu, réžiu, estetiku a dejiny tanca. Ako mentorka pôsobí aj v medzinárodných vzdelávacích programoch, aktuálne v európskom projekte Micro and Macro Dramaturgies in Dance a v projekte spolupráce medzi európskymi a ázijskými dramaturgami Asian Dramaturg’s Network.

Mgr. Art. Marek Hollý

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor scénické a kostýmové výtvarníctvo.
Počas štúdia absolvoval odborné stáže:

-MAPA /Moving Academy of Performing Arts, Holandsko
-Academy Theatre, Scenographic and Theatre Workshop, Utrecht, Holandsko
-Rencontre de jeunesse, Theatre Festival Avignon,
Francúzsko
-Dartington College of Arts, Scenographic Workshop, Spojené kráľovstvo

Je autorom scénických výprav do viac ako 80 inscenácií pre činohru, operu, balet i muzikál. Spolupracoval s profesionálnymi divadlami najmä na Slovensku a v Čechách.
Ako scénograf vytvoril výpravy aj pre zahraničné súbory: National Opereta Bukurešť, National Ballet Riga, National Ballet Belehrad, New Zealand Royal Ballet, Grand Rapids Ballet Company.
Inscenácie, na ktorých sa podieľal ako výtvarník sa s úspechom prezentovali na mnohých medzinárodných festivaloch a prehliadkach, kde získali niekoľko ocenení.
Jeho scénické výpravy boli zaradené do oficiálneho výberu slovenskej expozície na svetovej výstave scénografie Praque quadrennial 2011.

Významnú časť jeho práce tvorí dizajn pre televízne programy, televízne štúdiá a filmová architektúra. Vytvoril scénické výpravy pre viac ako 120 televíznych programov v Čechách a na Slovensku. Ako dizajnér spolupracoval na televíznych produkciách v Bukurešti a v New Yorku.

Počas svojej scénografickej praxe veľkú časť svojich návrhov aj výrobne realizoval ako výrobca a ako producent.
V rokoch 1997 až 2010 viedol vlastné divadelné dielne. Od roku 2010 pôsobí ako producent v oblasti výroby scénických dekorácií.

Od roku 2014 pod hlavičkou Kollektiv ako producent zastrešuje zoskupenie divadelných autorov. Vrámci tohoto združenia vznikajú autorské multižánrové projekty.V posledných rokoch sa venuje aj projektom v architektúre a dizajne.