lektori

Milan Herich

pedagóg a interprét

Tanečný interpret a tvorca mnohých úspešných tanečných projektov. Absolvent prestížnej medzinárodnej školy P.A.R.T.S v Bruseli. Člen belgickej tanečnej skupiny Les Slovaks, uznávaný a vyhľadávaný tanečník a pedagóg. Asistent svetoznámeho tanečníka a pedagóga Davida Zambrana z Venezuely. Spolupracuje s významnými osobnosťami ako napríklad: Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui ai. Od roku 2018 vytvoril spoločne s Petrom Formanom celovečerné predstavenie pre cirkusovú školu ESAC v Bruseli pod názvom “ Turn over a new leaf”.

Ján Ptačin

scénograf

Ján Ptačin študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení technickom v Brne a scénografiu na Vysokej Škole múzických umení v Bratislave, kde sa v rámci doktorandského štúdia venoval svetelnému dizajnu. Počas štúdií absolvoval viaceré zahraničné stáže vrátane pracovného pobytu v Inštitúte svetelného dizajnu v Amsterdame. Momentálne pôsobí v praxi, v rámci kreatívneho štúdia JaOnMi CreatureS, ktorého misiou je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný je lepší priestor (architektúra, scénografia, svetelný dizajn) a venuje sa tiež pedagogickým aktivitám, okrem iného na VŠMU. Scénografické riešenia navrhol pre viacero činoherných a hudobno-tanečných inscenácií, performancií a eventov. Venuje sa taktiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a interiérov. Medzi úspešné realizované projekty patrí napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, napríklad scénografia inscenácie Otec v ŠD Košice, svetelný dizajn Inscenácie Veľký zošit v DAB Nitra, svetelný dizajn inscenácie Veselé paničky windsorské v SND Bratislava, scénografia inscenácií WOW! A Únos Európy od Debris Company, alebo napríklad svetelný dizajn jaskyne Dachstein Eishoehle v Rakúsku.

https://cv.janptacin.com/

Jozef Vlk

divadelník a hudobník

Jozef Vlk je slovenský divadelník a hudobník. Pôsobí ako režisér, skladateľ a producent v slobodnom povolaní. Spolupracoval s množstvom umelcov z rôznych oblastí (divadlo, hudba, film, výtvarné umenie ai.) Doma a v zahraničí. V roku 1990 založil divadelnú skupinu Hubris, neskôr premenovanú na Debris, s ktorou pracuje dodnes. V roku 2001 založil hudobný projekt Double Affair, s ktorým vydal albumy Circulation (2005) A Cloudsmaker (2008). Pod svojim menom vydal minulý Affair, s ktorým vydal albumy Circulation (2005) A Cloudsmaker (2008). Pod svojim menom vydal minulý rok vo vydavateľstve Real Music House album Recycled, ktorý zachytáva jeho približne desaťročné pôsobenie v oblasti divadla, ako skladateľa hudby. V súčasnosti komponuje hudbu k divadlu, filmu, k predstaveniam súčasného tanca a pre ďalšie médiá. Zároveň produkuje tvorbu vo svojom divadle Debris Company, s ktorým cestuje už niekoľko rokov po európskych, aj mimo európskych už niekoľko rokov po európskych, aj mimo európskych krajinách.

https://vimeo.com/debriscompany

Jozef Vlk – Good night – OST

Mgr, art., Mgr, Barbora Morongová, PhD.

tanečná pedagogička, etnochoreologička a choreografka

V roku 2003 sbsolvovala Vysokú školu múzických umení, o rok neskôr ukončila aj Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Následne pôsobila ako doktorandka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde v roku  2010 získala doktorát v odbore etnochoreológia. Počas štúdia externe prednášala na Filozofickej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre predmety zamerané na ľudový tanec a etnochoreológiu. Od roku 2007 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Desať rokov tancovala v umeleckom súbore Lúčnica, od roku 2002 je členkou občianskeho združenia Dragúni, ktoré je zakladateľom a lídrom v organizovaní Tanečných domov na Slovensku. Ako tanečná pedagogička pôsobila dlhé roky v detskom folklórnom súbore Vienok i Vysokoškolskom umeleckom súbore Technik z Bratislavy. Popri pedagogickej činnosti sa uplatnila aj ako úspešná choreografka (SĽUK, Technik, Vienok, Kobylka a i). Viaceré z jej choreografií získali prestížne ocenenia doma i v zahraničí. Popri práci sa spolu s manželom venuje propagácii tradičného tanca v radoch širokej verejnosti (cyklus Tanečných domov, kurzy ľudového tanca a i. ).  Ako odborná garantka za tanec realizovala výskum tradičnej tanečnej kultúry v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Ako expretka je členkou významných odborných komisií a porôt súťaží v oblasti tradičného tanečného umenia, členkou stálej programovej rady Folklórneho festivalu Myjava, autorkou umeleckých i mimoscénických programov na folklórnych festivaloch (FF Myjava, FF Východná, FF Koliesko ai.), predsedníčkou odbornej komisie posudzujúcej návrhy na zápis do zoznamov súvisiacich s agendou UNESCO, členkou Slovenskej komisie UNESCO, Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru i viacerých dotačných komisií v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako porotkyňa účinkovala v rámci úspešného TV formátu ZEM SPIEVA. V roku 2018 založila s manželom Ferom edukatívno-performatívnu platformu FolkLab.

Mgr. Art. František Morong

tanečný pedagóg, choreograf a producent

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave so špecializáciou na tanečné umenie. Ako tanečný interpret sa uplatnil  vo FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) projekte Husľovačka I., II. a i. Pedagogickú činnosť  pre odbornú i laickú verejnosť realizuje na Slovensku aj v zahraničí (Tanečné domy, folklórne kolektívy, kurzy, workshopy). Originálnym rukopisom sa podpísal pod choreografie a celovečerné programy vo viacerých folklórnych kolektívoch i umeleckých telesách na Slovensku i zahraničí  (Lúčnica, SĽUK, FS Technik, DFS Vienok, DFS Čečinka a i.). Jeho práca bodovala aj na mnohých súťažiach (viacnásobné ocenenia – laureát Akademického Zvolen, laureát Akademickej Nitry, laureát Celoštátnej súťaže tvorivých choreografii, Golden Brige Award – Budapešť). Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý funguje v Bratislave nepretržite od roku 2002, bol v roku 2019 zapísaný do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako líder združenia stojí za organizáciou a produkciou viacerých podujatí a aktivít spojených s propagáciou a prezentáciou tradičnej kultúry: Národný tanečný dom – festival tRadovania, dramatugicky dlhodobo spolupracuje s najväčsím slovenským multimediálnym festivalom Pohoda, pre ktorý vytvoril úspešný interaktívny stage Nay tanečný dom, príležitostne kooperuje aj s festivalmi v zahraničí: Colors of Ostrava, Sziget a i. Autorsky a réžijne sa okrem folklórnych festivalov (MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou) podieľal aj na rôznych umeleckých, prezentačných a kultúrno-spoločenských projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské Korunovačné slávnosti, Bratislava Brand Festival, Donau Fest, EXPO – Miláno, Superstar TV Markíza a i.). V roku 2018 založil s manželkou Barborou edukatíno-performatívnu platformu FolkLab.

Prof. Peter Čanecký

kostýmový a scénický výtarník, vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval odbor scénické a kostýmové výtvarníctvo na Divadelnej fakulte VŠMU, kde pôsobí ako profesor a vedúci Katedry scénografie. Pôsobil a spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku i v zahraničí (SND, Nová Scéna, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, Národní divadlo v Prahe, Národní divadlo v Brne, SĽUK a i.). Jeho unikátna umelecká činnosť zahŕňa scénické a kostýmové návrhy pre činoherné inscenácie mnohých slovenských i zahraničných divadiel, výpravy pre operu, spevohru, muzikál, balet, tanečné divadlo i film. Za svoju tvorbu získal viacero prestížnych ocenení (napr. DOSKY, cenu za najlepšiu scénografiu od Tanečného združenia ČR a Únie tanečného umenia SR, cenu filmovej akadémie Slnko v sieti).

Mgr. Eva Hasalová

etnologička, pedagogička, kurátorka múzejných zbierok textilu

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore kulturológia a etnológia. Pracuje
v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade ako kurátorka zbierky módy
a historických textílií. Prednáša na katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, katedre textilu VŠVU dejiny odievania a odievania a textilu. Venuje sa výskumu i propagácií témy odevnej a textilnej kultúry. Autorsky sa podieľala na príprave viacerých výstav, i syntetickej populárno-vedeckej publikácie Móda na Slovensku (stručné dejiny odievania, ktoré predstavujú prehľad odievania, textilnej výroby a módnych vplyvov zaznamenaných na území Slovenska od prehistórie po súčasnosť.

Prof. Martin Huba

herec, režisér, pedagóg VŠMU

Po absolvovaní štúdia herectva na VŠMU sa v roku 1964 stal členom činohry Štátneho divadla v Košiciach. Od roku 1967 pôsobí v Bratislave. Začínal v Divadle poézie, v rokoch 1968-1971 pôsobil v Divadle na Korze, z ktorého po jeho zákaze prešiel na Novú Scénu. Členom činohry SND sa stal v roku 1976 a v tomto súbore zotrval viac ako dvadsať rokov. Od roku 1999 hosťuje na viacerých divadelných scénach. Od 90. rokov sa okrem herectva v divadle i vo filme venuje aj réžii. Za svoje profesionálne umelecké pôsobenie získal viacero ocenení. Okrem bohatej divadelnej tvorby bol i spoluatorom dramatického diela Tančiareň (Tanec slovenskými dejinami dvadsiateho storočia), ktoré získalo cenu Dosky v kategórii najlepšia inscenácia.

Dušan Hegli

choreograf a režisér

Choreograf a režisér vyznamenaný oceneniami Tournesol, Muharay a „Autor roka 2017“ Vďaka inovačnému, progresívnemu pohľadu na scénické spracovanie tanca si čoskoro vybojoval pozornosť domácej i zahraničnej, najmä maďarskej scény. V roku 1999 vyhral konkurz na post riaditeľa Maďarského umeleckého súboru Mladé srdcia (dnes Tanečné divadlo Ifju szivek). Pod jeho vedením sa súbor profesionalizoval, stal sa jednou z najvýznamnejších inštitúcií folklórneho hnutia doma i v zahraničí, a zároveň významnou tvorivou dielňou domáceho tanečného umenia. Na čele súboru, pozostávajúceho z profesionálnych tanečníkov a hudobníkov, sa od roku 2000 predstavuje obecenstvu ročne niekoľkými novými predstaveniami. Ako choreograf a tanečný pedagóg pracoval vo vyše 30-tich štátoch sveta od  Spojených Štátov Amerických po Austráliu. Bol organizátorom a účastníkom mnohých výskumov tradičného tanca. Jeho programy sú zaujímavé spojením tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry, vynikajúcej interpretácie a premyslenej, progresívnej dramaturgickej koncepcie. Hudba, scénografia, osvetlenie či kostým sú aspoň tak dôležitými komponentmi jeho diel, rovnako ako aj znalosť tradičnej tanečnej kultúry.

https://www.dusanhegli.com/sk

Mgr. art. Jozef Koleják

divadelný režisér, scenárista, pedagóg

V roku 2001 ukončil štúdium divadelnej réžie a dramaturgie na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg v Slovenskom rozhlase. Venuje sa scenáristickej tvorbe a dramaturgii divadelných  i televíznych formátov. V roku 2016 režíroval v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave. Od skončenia štúdia sa venuje aj pedagogickej činnosti na Divadelnej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave, kde prednáša dejiny divadelnej réžie.