Princípy fyzického divadla v umeleckej produkcii

Prezentácia spojená s praktickým workshopom

Pripravujeme

Pripravujemne

lektori

Julia Rázusová

Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia a dramaturgia. V rámci štúdia na VŠMU absolvovala študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne, zameraný na fyzické divadlo. Je dvojnásobnou leureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu. Prvýkrát cenu získala v roku 2018 za inscenáciu_Znovuzjednotenie Kóreí_ (Štátne divadlo Košice). Po druhý raz v roku 2019 za inscenáciu _Moral Insanity_ (Prešovské národné divadlo), ktorá svojim tvorcom vyniesla víťazstvo hneď v piatich kategóriách cien DOSKY aj Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama. Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Venuje sa divadelnej tvorbe pre dospelých aj pre deti a mládež a ani v jednej z týchto oblastí neobchádza angažované témy. Jej inscenácie charakterizuje nekonvenčné čítanie predlohy, originálny, dynamický a pohybovo náročný scénický jazyk.

Charakteristika tvorby:
Režijný rukopis Júlie Rázusovej vykazuje znaky fyzického a experimentálneho divadla. Prináša výrazne osobitý režijný prístup, v ktorom dominuje jasne formulovaný autorský názor. Režijno-dramaturgické koncepcie často stavia na pohybovom prejave otvorených a disponovaných hercov, ktorí sa vďaka potrebnej dávke imaginácie „hrajú“ so scénou, kostýmom a v neposlednom rade aj s vlastným telom. Prekračuje tak klasické divadelné myslenie a jeho hranice.