Od zeme

PRAMENE – PRINCÍPY – PRIENIKY Tvorivý pohybovo-tanečný workshop zameraný na prepájanie súčasného a tradičného tanca s využitím princípov improvizácie.

zisti viac

JAzyk!

Predstavenie sa koná v spolupráci s o.z. Dragúni, kultúrnym priestorom  Nová Cvernovka v rámci 14. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

zisti viac

JAzyk!

Dragúni uvádzajú verejnú prezentáciu časti projektu, ktorý vznikol v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab (folklórne laboratórium) spájajúcej umelcov z rôznych oblastí umenia so zámerom iniciovať a podnietiť vzájomnú tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom k poznávaniu tradičnej kultúry a s cieľom hľadania vzájomne inšpiratívnych a inšpirujúcich ciest ich verejnej prezentácie.

zisti viac

Z depozitára na scénu!

Osobnosť scénografa a kostýmoveho výtvarníka v procese tvorby. Kostým a odev ako súčasť umeleckej produkcie. Jeho význam a účelnosť na  scéne – dobový, módny a tradičný odev.

zisti viac

Tradícia verzus súčasnosť !

Choreografia a réžia tanečného divadla – tradícia verzus súčasnosť. Osobnosť režiséra a jeho úloha v procese tvorby.

zisti viac

Buď svetlo!

Svetelný dizajn a jeho nezastupiteľnosť v umeleckej produkcii. Svet svetla a tanca  – spolupráca v praxi.

zisti viac

vzdelávanie

hudobno-tanečná produkcia