JAzyk!

Dragúni uvádzajú verejnú prezentáciu časti projektu, ktorý vznikol v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab (folklórne laboratórium) spájajúcej umelcov z rôznych oblastí umenia so zámerom iniciovať a podnietiť vzájomnú tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom k poznávaniu tradičnej kultúry a s cieľom hľadania vzájomne inšpiratívnych a inšpirujúcich ciest ich verejnej prezentácie.

zisti viac

Tradície verzus Technológie #1

zisti viac

Umelec ako silná značka

zisti viac

vzdelávanie - workshopy

hudobno-tanečná produkcia